کودکان

از کشف استعدادها تا تمرین پهلوانی در لیگ پرشین
در آستانه آغاز رقابتهای پنجمین دوره لیگ پرشین که توسط جمعیت امام علی (ع) برگزار می شود، نشستی با حضور تیم اجرایی و اعضای جمعیت در ساختمان روزنامه ایران ورزشی برگزار شد.