کوروش ملکی

جذب گلر لیگ برتری توسط بادران
کوروش ملکی با عقد قراردادی تا پایان فصل به تیم بادران تهران پیوست.
با نظر تارتار؛ ملکی رفت، احمدی آمد
کوروش ملکی دروازه بان جدید الورود تیم نفت مسجدسلیمان از این تیم کنار گذاشته شد.