کورینتیانس

10 گل برتر رونالدو نازاریو در تیم کورینتیانس
10 گل برتر رونالدو نازاریو در تیم کورینتیانس | 10 گل برتر رونالدونازاریو در تیم کورینتیانس
قهرمانی کورینتیانس در کوپا لیبرتادورس زنان
تیم زنان کورینتیانس با پیروزی بر حریف برزیلی خود فروویاریا در رقابتهای کوپا لیبرتادورس زنان به پیروزی رسید و جام قهرمانی رقابتها را به خود اختصاص داد.