کوین گامیرو

ایگواین و رکوردی که مسی و رونالدو هم ندارند
گونسالو ایگواین دارای رکوردی جالب در لالیگاست. رکوردی که از انحصار مسی و رونالدو خارج است.
2 گزینه جدی پی اس جی برای جانشینی کاوانی
پاری سن ژرمن با توجه به احتمال زیاد جدایی ادینسون کاوانی، به دنبال یافتن بهترین گزینه برای جانشینی اوست.