کیانوش رحمتی

کیانوش رحمتی: ما در ۹۰ دقیقه برتر بودیم
کیانوش رحمتی می‌گوید با احترام به تیم استقلال، حق تیم گل ریحان تضییع شد.