کیمیا علیزاده

کیمیا در میان ١٠٠ زن الهام بخش سال ٢٠١٩
نام کیمیا علیزاده در بین۱۰۰زن الهام بخش و موُثر در سال ۲۰۱۹ قرار گرفت
بازگشت کیمیا و بازهم مصدومیت! (عکس)
کیمیا علیزاده بار دیگر بعد از بازگشت به میادین با مصدومیت مواجه شد!
بازگشت کیمیا به شیاپچانگ بعد از مصدومیت کذایی
نماینده ایران در مسابقات تیمی مشترک جام جهانی تکواندوی 2019 نخستین گام را برابر ساحل عاج مقتدرانه برداشت.