کیکو کاسیا

محرومیت سنگین برای دروازه بان سابق رئال
اتحادیه فوتبال انگلیس دروازه بان لیدزیونایتد را هشت جلسه از همراهی تیمش محروم کرد.
محرومیت 12 جلسه ای در انتظار گلر سابق رئال
کیکو کاسیا سنگربان سابق رئال مادرید که از سال گذشته برای لیدزیونایتد انگلیس بازی می کند ممکن است بین 8 تا 12 جلسه از همراهی تیمش محروم شود.