کیک بوکسینگ

تشکیل تیم ملی کیک بوکسینگ برای نخستین بار
رییس فدراسیون انجمن‌های ورزش رزمی از تشکیل تیم ملی کیک بوکسینگ در بخش زنان و مردان برای نخستین بار خبر داد.
رقیب برزیلی برابر فایتر ایرانی زانو زد
فایتر ایرانی در مسابقات معتبر کیک بوکسینگ جهان حریف برزیلی خود را در یک زمان کوتاه ناک اوت کرد.