گراوسن

سینما بودم که متوجه شدم رئال مادرید من را می خواهد!
توماس گراوسن، هافبک دانمارکی و سابق رئال مادرید در مورد انتقال به این تیم صحبت کرد.