گرند پری آمریکا

گزارش از تگزاس؛ روز بد همیلتون و کورسوی امید برای بوتاس
در روز بد لوییس همیلتون، والتری بوتاس موفق شد پل‌پوزیشن گرند پری آمریکا را به دست آورد.
خلاصه تمرین سوم گرند پری آمریکا ۲۰۱۹
خلاصه تمرین سوم گرند پری آمریکا ۲۰۱۹ | قسمت هایی از تمرین سوم گرند پری آمریکا ۲۰۱۹
تمرین اول و دوم گرند پری آمریکا در پیست ناهموار کوتا
تمرین اول و دوم گرند پری آمریکا در پیست پر دست‌انداز کوتا در اوستین تگزاس برگزار شد.