گروسو

رسمی؛ فابیو گروسو سرمربی برشا شد
ستاره سابق تیم ملی ایتالیا و زننده گل قهرمانی آتزوری در جام جهانی 2006 از امروز هدایت برشا را عهده دار خواهد بود.