گروه مقدماتی جام جهانی

خلاصه بازی قطر 6 - افغانستان 0 (مقدماتی جام جهانی)
خلاصه بازی قطر 6 - افغانستان 0 (مقدماتی جام جهانی) | خلاصه بازی قطر و افغانستان از بازی های مقدماتی جام جهانی در گروه E