گریژمان

گل اول بارسلونا به ختافه با پاس زیبای مسی (گریزمان)
گل اول بارسلونا به ختافه با پاس زیبای مسی (گریزمان) | بارسلونا 1 - ختافه 0 تا دقیقه 37 یک گل ختافه هم توسط var مردود اعلام شد
آخرین تمرین بازیکنان فرانسه پیش از تقابل با مولداوی
آخرین تمرین بازیکنان فرانسه پیش از تقابل با مولداوی | نگاهی به تمرینات بازیکنان تیم ملی فرانسه پیش از دیدار برابر مولداوی
نگاهی به تمرینات بازیکنان تیم ملی فرانسه
نگاهی به تمرینات بازیکنان تیم ملی فرانسه | تمرینات آماده سازی بازیکنان تیم ملی فرانسه (21-08-98)
شوت دیدنی گریژمان؛گل اول بارسلونا به بتیس
شوت دیدنی گریژمان؛گل اول بارسلونا به بتیس | شوت دیدنی گریژمان؛گل اول بارسلونا به بتیس
گل اول بارسلونا به رئال بتیس توسط گریژمان
گل اول بارسلونا به رئال بتیس توسط گریژمان | گل اول بارسلونا به رئال بتیس توسط گریژمان