گلاسکو رنجر

خلاصه بازی سلتیک 1 - گلاسکو رنجرز 2
خلاصه بازی سلتیک 1 - گلاسکو رنجرز 2 | این بازی در تاریخ 29 دسامبر 2019 و 8 دی ماه 1398 برگزار شد
خلاصه بازی پورتو 1 - گلاسکو رنجرز 1
خلاصه بازی پورتو 1 - گلاسکو رنجرز 1 | این بازی در تاریخ 24 اکتبر 2019 و در تاریخ 2 آبان ماه 1398 برگزار شد
گل اول سلتیک به گلاسکورنجرز (اودسون ادوارد)
گل اول سلتیک به گلاسکورنجرز (اودسون ادوارد) | دو تیم سلتیک و گلاسکو رنجرز در هفته چهارم لیگ اسکاتلند دربی حساس این کشور را انجام میدهند