گلمحمدی

نشست خبری گلمحمدی پیش از بازی پرسپولیس-استقلال
نشست خبری گلمحمدی پیش از بازی پرسپولیس-استقلال | نشست خبری بازی پرسپولیس و استقلال گلمحمدی سرمربی پرسپولیس
صحبتهای گل محمدی پس از شکست در جام حذفی
صحبتهای گل محمدی پس از شکست در جام حذفی | صحبتهای گل محمدی پس از شکست در جام حذفی