گلنوش سبقت الهی

سبقت الهی در جام جهانی هند هفتم شد
ملی پوش تپانچه ایران در فینال مسابقات تیراندازی جام جهانی هند هفتم شد.
جام‌جهانی تیراندازی؛ فروغی و سبقت الهی در فینال
دومین روز مسابقات تیراندازی جام جهانی هند با راهیابی جواد فروغی و گلنوش سبقت الهی دو نماینده کشورمان به فینال ماده تپانچه بادی آقایان و بانوان همراه بود.