گلن هادل

مورینیو باید به اندومبله اعتماد کند
گلن هادل، سرمربی سابق تاتنهام، معتقد است که ژوزه مورینیو همچنان باید به تونگای اندومبله اطمینان داشته باشد.