گلهای برتر

بهترین گلها و سیوهای هفته دوم بوندسلیگای آلمان
بهترین گلها و سیوهای هفته دوم بوندسلیگای آلمان | بهترین گلها و سیوهای هفته دوم بوندسلیگای آلمان
برترین گلهای هفته نهم لیگ روسیه
برترین گلهای هفته نهم لیگ روسیه | برترین گلهای هفته نهم لیگ روسیه 2020-2021
6 گل تاریخی از اسطوره های فراموش نشدنی
6 گل تاریخی از اسطوره های فراموش نشدنی | 6 گل تاریخی از 6 اسطوره فراموش نشدنی
برترین گلهای پاری سن ژرمن در خانه مقابل مارسی
برترین گلهای پاری سن ژرمن در خانه مقابل مارسی | برترین گلهای پاری سن ژرمن در خانه مقابل مارسی