گلهای برتر لیگ ژاپن

۲ گل از فاصله ۶۰ متری در فاصله زمانی ۹۰ ثانیه
۲ گل از فاصله ۶۰ متری در فاصله زمانی ۹۰ ثانیه | دریافت ۲ گل از فاصله ۶۰ متری در فاصله زمانی ۹۰ ثانیه. گل اول را شون ناکامورا و گل دوم را تاتوشیرو ساکاموتو ...
تمام گل‌های هفته اول لیگ ژاپن
تمام گل‌های هفته اول لیگ ژاپن | مروری بر گل های لیگ ژاپن در هفته اول از فصل 2020
10 گل برتر هفته سی و سوم لیگ ژاپن
10 گل برتر هفته سی و سوم لیگ ژاپن | مروری بر 10 گل برتر از هفته 33 لیگ برتر ژاپن
تمامی گل‌های هفته 30 لیگ ژاپن
تمامی گل‌های هفته 30 لیگ ژاپن | مروری بر گلهای این هفته در لیگ ژاپن
دو سوپرگل 60 متری متوالی در لیگ ژاپن
دو سوپرگل 60 متری متوالی در لیگ ژاپن | دو سوپرگل 60 متری در لیگ ژاپن در یک بازی در فاصله 90 ثانیه
10 گل برتر هفته 27 لیگ ژاپن
10 گل برتر هفته 27 لیگ ژاپن | 10 گل برتر هفته 27 لیگ ژاپن
برترین گلهای هفته 26 جی لیگ ژاپن
برترین گلهای هفته 26 جی لیگ ژاپن | برترین گلهای هفته 26 جی لیگ ژاپن