گلهای برتر

5 گل برتر یوونتوس مقابل بولونیا
5 گل برتر یوونتوس مقابل بولونیا | 5 گل برتر یوونتوس مقابل بولونیا
برترین گلهای کاشته بازیکنان یوونتوس مقابل بولونیا
برترین گلهای کاشته بازیکنان یوونتوس مقابل بولونیا | برترین گلهای کاشته بازیکنان یوونتوس مقابل بولونیا
گل والی در بوندسلیگای 2 آلمان با پاس گل جالب
گل والی در بوندسلیگای 2 آلمان با پاس گل جالب | گل والی در بوندسلیگای 2 آلمان با پاس گل جالب
گلهای زلاتان ابراهیموویچ مقابل سمپدوریا
گلهای زلاتان ابراهیموویچ مقابل سمپدوریا | گلهای زلاتان ابراهیمویچ مقابل سمپدوریا
دریس مرتنس رکورددار ناپولی
دریس مرتنس رکورددار ناپولی | دریس مرتنس رکورددار ناپولی