گلهای برتر

خاطره انگیز؛ بهترین گل‌های رودی فولر
خاطره انگیز؛ بهترین گل‌های رودی فولر | خاطره انگیز؛ بهترین گلهای رودی فولر
5 گل برتر هفته 27 بوندسلیگا فصل 20-2019
5 گل برتر هفته 27 بوندسلیگا فصل 20-2019 | 5 گل برتر هفته 27 بوندسلیگا فصل 20-2019
10 گل‌برتر ساموئل‌اتوئو در پیراهن‌اینتر
10 گل‌برتر ساموئل‌اتوئو در پیراهن‌اینتر | 10 گل برتر ساموئل اتوئو در پیراهن اینتر
گلهای خاطره انگیز از آرین روبن
گلهای خاطره انگیز از آرین روبن | گلهای خاطره انگیز از آرین روبن
برترین گلهای بازیکنان میلان با شماره 10
برترین گلهای بازیکنان میلان با شماره 10 | برترین گلهای بازیکنان میلان با شماره 10