گلهای ضربه کاشته

گل ایستگاهی پولادی با پیراهن الشحانیه
گل ایستگاهی پولادی با پیراهن الشحانیه | گل ایستگاهی و شگفت انگیز مهرداد پولادی به القطر با لباس تیم الشحانیه در سال ۲۰۱۵
50 گل از هنرمندان ضربه ایستگاهی
50 گل از هنرمندان ضربه ایستگاهی | 50 گل از هنرمندان ضربه ایستگاهی
بازیکنانی با 2 ضربه ایستگاهی و 2 گل در یک بازی
بازیکنانی با 2 ضربه ایستگاهی و 2 گل در یک بازی | بازیکنانی با 2 ضربه ایستگاهی و 2 گل در یک بازی
برترین گلهای ضربه کاشته بازیکنان پاری سن ژرمن
برترین گلهای ضربه کاشته بازیکنان پاری سن ژرمن | برترین گلهای ضربه کاشته بازیکنان پری سن ژرمن
10 ضربه کاشته برتر در یک دهه از بوندسلیگا
10 ضربه کاشته برتر در یک دهه از بوندسلیگا | 10 ضربه کاشته برتر بوندسلیگا از سال 2010 تا 2019
گلهای ضربه کاشته در لحظه آخر فوتبال
گلهای ضربه کاشته در لحظه آخر فوتبال | ضربات کاشته در لحظه آخر فوتبال
10 گل برتر نیمار از روی ضربه کاشته
10 گل برتر نیمار از روی ضربه کاشته | 10 گل برتر نیمار از روی ضربه کاشته