گلهای لیورپول

100 گل برتر باشگاه لیورپول در یک دهه اخیر
100 گل برتر باشگاه لیورپول در یک دهه اخیر | این بازی در تاریخ 20 دی ماه 98 مصادف با 10 ژانویه 2020 برگزار گردید