گلهای چیپ

چیپ زیبای فرانچسکو توتی از راه دور
چیپ زیبای فرانچسکو توتی از راه دور | گل زیبای سلطان توتی
50 گل برتر چیپ و از بالای سر دروازه بانان
50 گل برتر چیپ و از بالای سر دروازه بانان | مروری بر 50 گل برتر که بصورت چیپ و یا از بالای سر دروازاه بانان به ثمر رسیده اند