گلها و شوتهای زیبا

نگاه آماری به مهارتهای جیدون سانچو
نگاه آماری به مهارتهای جیدون سانچو | نگاه آماری به مهارتهای جیدون سانچو
برترین شوتهای پرقدرت و غیرقابل مهار هالک
برترین شوتهای پرقدرت و غیرقابل مهار هالک | جیوانیلدو ویرا د سوزا (پرتغالی: Givanildo Vieira de Sousa زادهه ۲۵ ژوئیه ۱۹۸۶) که بیشتر با نام هالک شناخته می ...