گل بازی

گل دیدنی بغداد بونجاح برابر کلمبیا
گل دیدنی بغداد بونجاح برابر کلمبیا | بازی دوستانه کلمبیا - الجزایر
گل سوم آلمان به استونی (ورنر)
گل سوم آلمان به استونی (ورنر) | مقدماتی یورو 2020 - گروه C مقدماتی گل سوم آلمان به استونی (ورنر)
گل دوم آلمان به استونی با دبل گوندوگان
گل دوم آلمان به استونی با دبل گوندوگان | مقدماتی یورو 2020 - گروه C مقدماتی گل دوم آلمان به استونی با دبل گوندوگان
گل اول آلمان به استونی (گوندوگان)
گل اول آلمان به استونی (گوندوگان) | مقدماتی یورو 2020 - گروه C مقدماتی گل اول آلمان به ایسلند (گوندوگان)
گل اول ولز به کرواسی(گرت بیل)
گل اول ولز به کرواسی(گرت بیل) | گل اول ولز به کرواسی(گرت بیل)
گل اول بلاروس به هلند (دراگون)
گل اول بلاروس به هلند (دراگون) | گل اول بلاروس به هلند توسط دراگون در دقیقه 53
گل دوم هلند به بلاروس (دبل واینالدوم)
گل دوم هلند به بلاروس (دبل واینالدوم) | دبل واینالدوم با شوت دیدنی؛ گل دوم هلند به بلاروس توسط واینالدوم در دقیقه 41
گل اول هلند به بلاروس(واینالدوم)
گل اول هلند به بلاروس(واینالدوم) | گل اول هلند به بلاروس توسط واینالدوم در دقیقه 32
گل ششم آرژانتین به اکوادور (اوکامپوس)
گل ششم آرژانتین به اکوادور (اوکامپوس) | گل ششم آرژانتین به اکوادور (اوکامپوس)
گل پنجم آرژانتین به اکوادور (دومینگونز)
گل پنجم آرژانتین به اکوادور (دومینگونز) | گل پنجم آرژانتین به اکوادور (دومینگونز)
گل چهارم آرژانتین به اکوادور (جرمن پزلا)
گل چهارم آرژانتین به اکوادور (جرمن پزلا) | بازیهای دوستانه ملی - بین المللی گل چهارم آرژانتین به اکوادور (جرمن پزلا)
گل اول اکوادور به آرژانتین با کاشته دیدنی (منا دلگادو)
گل اول اکوادور به آرژانتین با کاشته دیدنی (منا دلگادو) | بازیهای دوستانه ملی گل اول اکوادور به آرژانتین (منا دلگادو)
گل سوم آرژانتین به اکوادور پنالتی (لئاندرو پاردس)
گل سوم آرژانتین به اکوادور پنالتی (لئاندرو پاردس) | بازیهای دوتسانه باشگاهی گل سوم آرژانتین به اکوادور پنالتی (لئاندرو پاردس)
گل دوم آرژانتین به اکوادور گل به خودی (اسپینوزا)
گل دوم آرژانتین به اکوادور گل به خودی (اسپینوزا) | بازیهای دوستانه بین المللی گل دوم آرژانتین به اکوادور گل به خودی (اسپینوزا)
گل اول آرژانتین به اکوادور (آلاریو)
گل اول آرژانتین به اکوادور (آلاریو) | فوتبال دوستانه بین المللی گل اول آرژانتین به اکوادور (آلاریو)
گل اول نروژ به اسپانیا توسط جاشوآ کینگ (پنالتی)
گل اول نروژ به اسپانیا توسط جاشوآ کینگ (پنالتی) | گل اول نروژ به اسپانیا توسط جاشوآ کینگ از روی نقطه پنالتی در دقیقه 90+3