گل بازی

گل چهارم منچسترسیتی به لیورپول توسط فودن
گل چهارم منچسترسیتی به لیورپول توسط فودن | گل چهارم منچسترسیتی به لیورپول توسط فودن در دقیقه ۸۳
گل سوم منچسترسیتی به لیورپول توسط استرلینگ
گل سوم منچسترسیتی به لیورپول توسط استرلینگ | گل سوم منچسترسیتی به لیورپول توسط استرلینگ در دقیقه ۷۶
گل دوم منچسترسیتی به لیورپول توسط گوندوغان
گل دوم منچسترسیتی به لیورپول توسط گوندوغان | دبل گوندوغان روی دبل اشتباه آلیسون؛ گل دوم منچسترسیتی به لیورپول توسط گوندوگان در دقیقه 73
گل اول منچسترسیتی به لیورپول توسط گوندوغان
گل اول منچسترسیتی به لیورپول توسط گوندوغان | گل اول منچسترسیتی به لیورپول توسط گوندوغان در دقیقه ۴۹
گل اول سپاهان به ذوب آهن (محبی)
گل اول سپاهان به ذوب آهن (محبی) | گل اول سپاهان به ذوب اهن توسط محبی در دقیقه 2 ذوب آهن 0 - سپاهان 1