گل قیچی برگردون

گل جهانبخش به چلسی،برترین قیچی برگردون تاریخ برایتون
گل جهانبخش به چلسی،برترین قیچی برگردون تاریخ برایتون | باشگاه برایتون با انتشار کلیپی پنج ضربه قیچی برگردون برتر این باشگاه را معرفی کرد که گل زیبای علیرضا ...
مروری بر بهترین گلها با ضربات آکروباتیک
مروری بر بهترین گلها با ضربات آکروباتیک | نگاهی به بهترین گلهای تاریخ به سبک آکروباتیک و قیچی برگردون در تاریخ فوتبال جهان