گل مسی

گل مسی به گرانادا با تیکی تاکای جذاب باریکنان بارسلونا
گل مسی به گرانادا با تیکی تاکای جذاب باریکنان بارسلونا | این بازی در تاریخ 29 دی ماه 98 مصادف با 19 ژانویه 2020 برگزار شد.