گل چیپ

چیپ زیبای فرانچسکو توتی از راه دور
چیپ زیبای فرانچسکو توتی از راه دور | گل زیبای سلطان توتی
برترین ضربات چیپ لیگ MLS در سال 2019
برترین ضربات چیپ لیگ MLS در سال 2019 | ضربه یا پاس چیپ، توسط رو یا نوک پا به زیر توپ زده می شود تا توپ به هوا رود و پس از رسیدن به ارتفاعی بالا و گذشتن ...
50 گل برتر چیپ و از بالای سر دروازه بانان
50 گل برتر چیپ و از بالای سر دروازه بانان | مروری بر 50 گل برتر که بصورت چیپ و یا از بالای سر دروازاه بانان به ثمر رسیده اند