گنفرانس خبری

دنیزلی: وظیفه داریم پرشورها را با تیم آشتی دهیم
دنیزلی: وظیفه داریم پرشورها را با تیم آشتی دهیم | کنفرانس خبری مصظفی دنیزلی بعد از بازی با شاهین .
کنفرانس خبری صادقی قبل از دیدار با استقلال
کنفرانس خبری صادقی قبل از دیدار با استقلال | کنفرانس خبری صادقی سرمربی سایپا قبل از تقابل با استقلال. این بازی در 29 مهر ساعت 16:45 برگزار خواهد شد.