گوانگژو چین

خلاصه بازی گوانگژو 1 - ویسل کوبه 3
خلاصه بازی گوانگژو 1 - ویسل کوبه 3 | خلاصه بازی گوانگژو - ویسل کوبه در چارچوب مرحله گروهی رقابتهای منطقه شرق لیگ قهرمانان آسیا
خلاصه بازی اوراواردز 2 - گوانگژو چین 0
خلاصه بازی اوراواردز 2 - گوانگژو چین 0 | خلاصه بازی اوراواردز - گوانگژو چین در بازی رفت نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا 2019
خلاصه بازی گوانگژو چین 0 - کاشیما آنتلرز 0
خلاصه بازی گوانگژو چین 0 - کاشیما آنتلرز 0 | لیگ قهرمانان آسیا - یک چهارم نهایی خلاصه بازی گوانگژو چین 0 - کاشیما آنتلرز 0