گومز

گل تماشایی گومز در برابر آث میلان
گل تماشایی گومز در برابر آث میلان | آلخاندرو داریو گومز زننده اولین گل آتالانتا برابر میلان با یک حرکت انفرادی زیبا