یاسپر سیله سن

برترین سیوهای هفته نخست لیگ قهرمانان اروپا 20-2019
برترین سیوهای هفته نخست لیگ قهرمانان اروپا 20-2019 | برترین سیوهای هفته نخست لیگ قهرمانان اروپا 20-2019هاندانووی
بازگشت ستاره ناراضی سابق بارسا به نوکمپ
یاسپر سیله سن پس از سه سال نیمکت نشینی در بارسا تابستان امسال راهی والنسیا شد. او امشب بار دیگر به نوکمپ باز خواهدگشت.