یانگ بویز

خلاصه بازی آاس رم 3 - یانگ بویز 1
خلاصه بازی آاس رم 3 - یانگ بویز 1 | کامبک گرگ ها برای تثبیت صدرنشینی این بازی در تاریخ 13 آذرماه 1399 و 3 دسامبر 2020 برگزار شد
گل دوم رم به یانگ بویز با شوت دیدنی کالافیوری
گل دوم رم به یانگ بویز با شوت دیدنی کالافیوری | شوت دیدنی کالافیوری؛ گل دوم رم به یانگ بویز توسط کالافیوری در دقیقه 58 رم 2 - یانگ بویز 1
خلاصه بازی پورتو 2 - 1 یانگ بویز
خلاصه بازی پورتو 2 - 1 یانگ بویز | خلاصه بازی پورتو 2 - 1 یانگ بویز