یورو 2008

در چنین روزی اسپانیا با تک گل تورس، آلمان را شکست داد
در چنین روزی اسپانیا با تک گل تورس، آلمان را شکست داد | سال 2008 در چنین روزی اسپانیا با تک گل فرناندو تورس، آلمان را شکست داد و برای اولین بار فاتح جام ...
روایت جذاب جواد خیابانی از قهرمانی اسپانیا در یورو 2008
روایت جذاب جواد خیابانی از قهرمانی اسپانیا در یورو 2008 | روایت جذاب جواد خیابانی از قهرمانی اسپانیا در یورو 2008