یوسف سیدی

جدایی یوسف سیدی از ماشین سازی
مدافع چپ ماشین سازی طی پیامی از هواداران تبریزی خداحافظی کرد و جدایی‌اش از این تیم را تایید کرد.