یوسف مساکنی

باشگاه الدحیل: هنوز انتقال المساکنی قطعی نیست
مسئولی از باشگاه الدحیل قطر اعلام کرد هنوز انتقال مهاجم تونسی به العربی قطعی نیست.
کاپیتان تونس در رادار الهلال و النصر
رسانه های سعودی از جنگ پنهان دو غول فوتبال شهر ریاض برای به تور انداختن ستاره الدحیل و کاپیتان تیم ملی تونس خبر دادند.