afc

انصاری‌فرد: بدون‌توافق‌با‌محرومیت 3 ساله مواجه بودیم!
انصاری‌فرد: بدون‌توافق‌با‌محرومیت 3 ساله مواجه بودیم! | مدیران عامل باشگاه های ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان که به اتفاق علی نژاد معاون وزیر ورزش و ابراهیم ...
حمیداوی: بزرگترین اتفاق اخذ تضمین از AFC بود
حمیداوی: بزرگترین اتفاق اخذ تضمین از AFC بود | مدیران عامل باشگاه های ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان که به اتفاق علی نژاد معاون وزیر ورزش و ابراهیم شکوری ...
صحبت‌های حمیداوی در خصوص جلسه امروز با AFC
صحبت‌های حمیداوی در خصوص جلسه امروز با AFC | منبع کانال رسمی باشگاه شهرخودرو
صحبتهای‌خلیل‌زاده‌بعد از جلسه‌‌ کنفدراسیون‌فوتبال‌آسیا
صحبتهای‌خلیل‌زاده‌بعد از جلسه‌‌ کنفدراسیون‌فوتبال‌آسیا | صحبتهای اسماعیل خلیل زاده بعد از جلسه امروز در کنفدراسیون فوتبال آسیا منبع کانال رسمی باشگاه استقلال ...
اختصاصی: خبر انصاری‌فرد از جلسه سرنوشت ساز
اختصاصی: خبر انصاری‌فرد از جلسه سرنوشت ساز | اختصاصی خبر مهم روز از زبان انصاری فرد: دیدار با دبیر کل AFC
انصاری فرد : ما باید در مقابل این حکم ایستادگی کنیم
انصاری فرد : ما باید در مقابل این حکم ایستادگی کنیم | انصاری فرد: ای اف سی نمی تواند حق هوادار ما را نادیده بگیرد جلوی عربستان کوتاه آمدیم کار به اینجا ...
حمیداوی : عزت و شرف ایران از هرچیزی مهم تر است
حمیداوی : عزت و شرف ایران از هرچیزی مهم تر است | حضور فرهاد حمیداوی در فدراسیون فوتبال برای برگزاری جلسه در خصوص حق میزبانی باشگاه های ایرانی در لیگ قهرمانان ...
بهمنی: الزامات رسانه ای ای اف سی رعایت شد
بهمنی: الزامات رسانه ای ای اف سی رعایت شد | توضیح بهمنی مدیر روابط عمومی سازمان لیگ الزامات رسانه ای ای اف سی رعایت شد