21:09 1398/05/26

بانک تجارت: زنوزی به ما بدهکار نیست

بانک تجارت با صدور اطلاعیه ای در خصوص فقدان بدهی آقای محمدرضا زنوزی مطلق به این بانک شفاف‌سازی کرد .

 به گزارش "ورزش سه" و به نقل از روابط عمومی بانک تجارت در این اطلاعیه آمده است :

" در خصوص درج نام آقای محمدرضا زنوزی مطلق در ردیف 16 فهرست یادداشت توضیحی 63 صورت های مالی بانک تجارت به تاریخ 29/12/1397 و ردیف 20 یادداشت توضیحی 59 صورت های مالی سه ماهه منتهی به 31/03/1398 به اطلاع می رساند: طی سالهای گذشته بدهی ایشان به شرکت‌های زیرمجموعه گروه بانک گردشگری منتقل و تبدیل تعهد شده و مراتب به ترتیب در ردیف های 15 و 19 یادداشت های فوق الذکر افشا شده است. براین اساس گروه متعلق به آقای محمدرضا زنوزی مطلق در حال حاضر هیچ گونه بدهی به بانک تجارت ندارد .

منبع : ورزش سه