19:52 1398/08/09

همه ما ناراحت هستیم

امیری: به خاطر نتیجه عذرخواهی می کنم

پرسپولیس در روزی که انتظار می رفت در یک بازی خانگی برابر ماشین سازی به سه امتیاز برسد، به بن بست خورد و با نتیجه مساوی بدون گل متوقف شد.

به گزارش" ورزش سه" پرسپولیس با تمام ستاره هایش به آزادی آمده بود تا یک برد شیرین را همراه با جام قهرمانی سوپرجام به دست بیاورد، اما با نتیجه بدون گل متوقف شد. وحید امیری مثل دیگر ستاره های پر اسم و رسم پرسپولیس امروز نتوانست برابر برنامه های تدافعی ماشین سازی کاری از پیش ببرد. امیری بعد از این بازی گفت:" ما هم مثل هواداران ناراحت هستیم. از همه هواداران به خاطر نتیجه عذرخواهی می کنم."

 او همچنین گفت:" از اینکه نتوانستیم برابر ماشین سازی و در زمین خودمان به سه امتیاز برسیم واقعا ناراحت هستیم. به هواداران حق می دهیم ناراحت باشند. امیدوارم بتوانیم در بازی های آینده این نتیجه را جبران کنیم ."

منبع : ورزش سه