17:09 1398/09/09

کاپیتان نفت آبادان: این برد خیلی چیزها را ثابت کرد

مسلم مجدمی کاپیتان امروز تیم صنعت نفت آبادان می گوید حق تیمشان در بازی با شهر خودرو قطعا پیروزی بوده و این برد را به همه مردم آبادان و خوزستان تقدیم می کند.

به گزارش ورزش سه، مسلم مجدمی کاپیتان امروز تیم صنعت نفت آبادان درباره بازی با شهر خودرو این چنین گفت: می دانستیم بازی سختی داریم و آنالیزهای خوبی از سوی کادرفنی انجام شده بود و نقاط ضعف این تیم را می دانستیم. بیخود نیست که این تیم صدرنشین است و نشان از قدرت تیم آقای گل محمدی دارد. خداراشکر نبض بازی را در ابتدا در دست گرفتیم و موفق شدیم گل بزنیم و سپس به خوبی از آن دفاع کنیم.

وی در ادامه نیز گفت: هنوز هیچ دریافتی نداشته ایم و امیدوارم مسئولین کمی به فکر ما باشند، اکنون 9 ماه شده کسانی که از پارسال هستند، حقوقی نگرفته اند اما ما با غیرت نشان دادیم که برای نام آبادان و خوزستان از جان می گذریم تا مردم شهر و استان را شاد کنیم.

مجدمی در انتها گفت: پس از بازی با استقلال بسیاری به ما ناجوانمردانه حمله کردند که تمام نتایج ما شانسی بوده است، اما امروز نشان دادیم که آن اتفاق بوده و هیچگاه تیم ما ضعیف نبوده اما بازی با استقلال یک استثنا حساب می شود.

منبع : ورزش سه