09:43 1398/10/08

به انتخاب کارشناسان و خوانندگان

مهدی ترابی بهترین بازیکن ماه آذرفوتبال ایران

بهترین بازیکن ماه آذر فوتبال ایران براساس آرای اعضای کمیته انتخاب بهترین های " ورزش سه" و همچنین نظرسنجی مردمی انتخاب شد.

به گزارش" ورزش سه" بعد از بررسی عملکرد بازیکنان تیم های حاضر در لیگ برتر و مسابقات برگزار شده در ماه آذر 98 ، هیات داوران انتخاب بهترین های فوتبال ایران در "ورزش سه" متشکل از آقایان امیرحاج رضایی، مجید جلالی، رحمان رضایی، علی سامره و پژمان راهبر ابتدا 5 بازیکن برتر انتخاب و سپس از مجموع نمرات داوران و نظرسنجی بهترین بازیکن ماه آذر برگزیده شد.

* نظر هیات انتخاب

پنج انتخاب نهایی در رقابت بهترین های ماه آذر فوتبال ایران مهدی ترابی (پرسپولیس)، مهدی قائدی(استقلال)، احمد زنده روح(ماشین سازی)، گئورگی گولسیانی (سپاهان) و عیسی آل کثیر (صنعت نفت آبادان) بودند. پیش از اعلام نظر هیات داوران ، انتخاب بهترین ها از میان 5 نامزد در سایت "ورزش سه" به نظر سنجی گذاشته شد. برای انتخاب بهترین بازیکن ماه امتیازات مربوط به هیات داوران و نظرسنجی جمع شده و بالاترین امتیاز مجموع به عنوان بهترین بازیکن آبان انتخاب شد.

نکته: رتبه های اول تا پنجم به ترتیب نمره های 5 تا 1 را در نظرسنجی هیات داوران و نظرسنجی مردمی می گیرند.

نفراول: 5 امتیازنفردوم : 4 امتیازنفر سوم: 3 امتیازنفر دوم: 2 امتیازنفر اول: 1 امتیاز

* بهترین بازیکن هیات داوران

براساس آمار هیات داوران مهدی ترابی  با 20 امتیاز در رده اول قرار گرفت. مهدی قائدی 16امتیاز دوم، گئورگی گولسیانی با 13امتیاز سوم و احمدزنده روح با 12 امتیاز در رده چهارم و عیسی آل کثیر با 9 امتیاز در رده پنجم قرار گرفتند.

**امیر حاج رضایی

1-ترابی (پرسپولیس)2-گولسیانی (سپاهان)3-زنده روح (ماشین سازی)4-عیسی آل کثیر (صنعت نفت)5-مهدی قائدی(استقلال)

**مجید جلالی

1-مهدی ترابی(پرسپولیس)2- قائدی(استقلال)3- گولسیانی(سپاهان)4-زنده روح(ماشین سازی)5- آل کثیر(صنعت نفت)

**رحمان رضایی

1- ترابی(پرسپولیس)2-گولسیانی(سپاهان)3- قائدی(استقلال)4- زنده روح(ماشین سازی)5- آل کثیر(صنعت نفت)

**علی سامره

1- ترابی(پرسپولیس)2- قائدی(استقلال)3-آل کثیر(نفت آبادان)4-زنده روح(ماشین سازی)5-گولسیانی (سپاهان)

**پژمان راهبر

1- ترابی(پرسپولیس)2- قائدی(استقلال)3-زنده روح(ماشین سازی)4-آل کثیر(نفت آبادان)5-گولسیانی (سپاهان)

* آرا و نظر سنجی مردمی

در نظرسنجی مردمی هم آرا شبیه به آرای هیات داوران است به طوری که از مجموع 545108 رای کاربران سایت "ورزش سه"  مهدی ترابی با 56% در صدر قرار گرفت. مهدی قائدی باکسب 35% دوم ، احمدزنده روح با 7% سوم، گئورگی گولسیانی و عیسی آل کثیر نیز با 1% آرا در رده بعدی قرار دارند.

* بهترین بازیکن آذر ماه

با توجه به مجموع امتیازات کسب شده توسط هر بازیکن ، مهدی ترابی با کسب مجموع 25 امتیاز به عنوان بهترین بازیکن ماه آذر انتخاب شد. مهدی قائدی با 20 امتیاز دوم شد و گئورگی گولسیانی و احمدزنده روح هردو با 15 امتیاز در رده سوم و عیسی آل کثیربا 11 امتیاز در رده چهارم قرار گرفتند.

1-مهدی ترابی(پرسپولیس) 25 امتیاز- بهترین بازیکن ماه(آذر)

نفر اول هیات داوران/ نفراول نظرسنجی مردمی

2-مهدی قائدی (استقلال) 20 امتیاز

نفر دوم هیات داوران/نفر دوم نظرسنجی مردمی

3-احمدزنده روح (ماشین سازی)15 امتیاز

نفر چهارم هیات داوران/نفر سوم نظرسنجی مردمی

3- گیورگی گولسیانی (سپاهان)15 امتیاز

نفر سوم هیات داوران/نفر چهارم نظرسنجی مردمی

4-عیسی آل کثیر(صنعت نفت آبادان) 11 امتیاز

نفر پنجم هیات داوران/ نفر چهارم نظرسنجی مردمی

منبع : ورزش سه