16:52 1398/12/14

گابی و بغداد نقره داغ شدند

هافبک و مهاجم تیم‌فوتبال السد از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال قطر به جریمه نقدی محکوم شدند.

به گزارش "ورزش سه"، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال قطر آرای جدید خود در مورد تخلفات این فصل بازیکنان را صادر کرد.

بغداد بونجاح مهاجم السد که به تازگی در مسابقات آسیایی به دلیل پست اینستاگرامی پس از دیدار با الهلال عربستان نیز محروم شده بود، به دلیل امتناع از انجام مصاحبه تلویزیونی به ۱۰۰۰۰ ریال قطر جریمه محکوم شد.

همچنین گابی هافبک اسپانیایی این تیم به دلیل عدم رعایت توجه به ترک از منطقه تعیین شده به ۵۰۰۰ ریال جریمه محکوم شد.

دیگر آرای اعلام شده به صورت زیر است:

سعود ریاض بازیکن ام‌صلال محرومیت از دو بازی و ۲۰۰۰ ریال جریمهعبدالکریم جامع بازیکن الوعب محرومیت از دو بازی و ۲۰۰۰ ریال جریمهفهد الکربی بازیکن بوسیله محرومیت از سه دیدار و ۲۰۰۰ ریال جریمهحمد الفهیدی کمک‌مربی تیم البدع محرومیت از یک دیدار و ۲۰۰۰ ریال جریمهعلی رحمه کمک مربی الوکره محرومیت از ۴ دیدار و ۲۰۰۰۰ ریال جریمهنایف خاطر از الوکره محرومیت از سه دیدار و ۲۰۰۰۰ ریال جریمه

منبع : ورزش سه