13:40 1399/01/06

رئیس باشگاه الاتفاق در انتظار پاسخ تست کرونا

رییس باشگاه عربستانی چگونه کرونا گرفت؟

رئیس باشگاه الاتفاق عربستان که هنوز جواب تست نهایی کرونایش نیامده در حال حاضر در بیمارستان دمام بستری است.

به گزارش "ورزش سه":  حاتم المسحل رئیس باشگاه الاتفاق بعد از بازگشت از لندن و انجام تست های اولیه به دلیل ابتلا به ویروس کوید-١٩ در بیمارستان بستری شد.

البته تب او در حال حاضر پایین آمده و شرایط جسمانی اش نرمال است اما به خاطر ترس و احتیاط هنوز اجازه مرخصی نگرفته تا ناقل این ویروس نباشد.

او در گفت و گو با شرق الاوسط درباره بیماری اش گفت:« من در لندن که بودم مشکلی نبود و بیماری هنوز شیوع پیدا نکرده بود اما فکر می کنم روز آخر در فرودگاه لندن این ویروس به من منتقل شده است.»

المسحل ادامه داد: «بعد از سه روز که احساس درد داشتم مشخص شد که به کرونا دچار شدم، سه هفته از خانواده خودم را جدا کردم و در حال حاضر خوشبختانه حالم خوب است.»

او همچنین گفت: « توصیه من به همه این است که از اجتماعات خودشان را جدا کنند، محتاط باشند و به همه نکات بهداشت فردی توجه کنند.»

منبع : ورزش سه