13:11 1399/02/29

افتخاری: امیدوارم دومین فصل را هم از دست ندهیم

ضرر هنگفت ویروس کرونا به اسکی جهان

رییس فدراسیون اسکی گفت: اگر واقعا قرار باشد دومین فصل اسکی را هم از دست بدهیم، قطعا لطمه بزرگی به اسکی جهان وارد خواهد شد.

به گزارش "ورزش سه"، سیدعبدی افتخاری، رییس فدراسیون اسکی در حاشیه مراسم موزه ملی ورزش درباره تاثیر ویروس کرونا بر رشته اسکی به صحبت پرداخت.

وی در این باره گفت:  متاسفانه در اوج فصل اسکی کرونا همه را درگیر کرد. متاسفانه در محیط سرد شیوع ویروس کرونا بیشتر بود. فصل اسکی خیلی خوبی داشتیم که آن را از دست دادیم. به ویژه در حوزه های استعدادیابی و میزبانی مسابقات جوانان آسیا برنامه های مهمی را داشتیم که تعطیل شد. خیلی از فدراسیون ها در فصل زمستان فعالیت محدودی داشتند، اما در اسکی ما در اوج نمودار فعالیت بودیم. تمامی پیست های اسکی تعطیل شدند و ضرر زیادی به آن ها وارد شد.

وی افزود: قطعا در بحث اسپانسرینگ کرونا تاثیر بسزایی خواهد داشت. قطع به یقین شرایط اسکی خاص است. افراد باید سوار کابین شوند و در رستوران ها تجمع کنند. امیدوارم شرایط به این سختی که می گویند نباشد. اگر واقعا قرار باشد دومین فصل اسکی را هم از دست بدهیم، قطعا لطمه بزرگی به اسکی جهان وارد خواهد شد.

منبع : ورزش سه