12:44 1399/09/10

رئیس فدراسیون سه‌گانه صاحب کرسی جهانی شد

رئیس فدراسیون سه‌گانه کشورمان در انتخابات جهانی صاحب کرسی شد.

به گزارش "ورزش سه" و به نقل از فارس، نشست مجمع جهانی ترای‌اتلون (سه‌گانه) به منظور برگزاری انتخابات برای تعیین مسئولان جهانی این رشته به صورت آنلاین برگزار شد که با کسب یک کرسی مهم، افتخار و دستاوردی چشمگیر برای ترای‌اتلون ایران در عرصه بین المللی به دست آمد. 

در این انتخابات مهدی گودرزی که به عنوان نماینده کشورمان و نامزد کسب کرسی در کمیته اعتبارنامه در مجمع حاضر بود، موفق شد با کسب آراء لازم به عنوان یکی از 5 عضو کمتیه اعتبار نامه سازمان جهانی ترای‌اتلون انتخاب شود. وی در سمت رئیس فدراسیون ایران و رقابت با کشورهای فرانسه، آمریکا، ژاپن و چین این کرسی را کسب کرد.

کمیته اعتبارنامه که مسئولیت بررسی اسناد، مدارک و سوابق فدراسیون های عضو را جهت تایید اعتبار برای حضور در مجمع جهانی دارد، از مهم ترین و موثرترین کمیته های سازمان جهانی ترای‌اتلون است.

منبع : ورزش سه