حضور پرشور هواداران سپاهان در تمرین روز سه شنبه

حضور پرشور هواداران سپاهان در تمرین روز سه شنبه و خواندن شعار معروف هواداران طلایی پوش که با واکنش بازیکنان و کادر فنی تیم هم همراه شد.

منبع : ورزش سه