بهمنی: الزامات رسانه ای ای اف سی رعایت شد

توضیح بهمنی مدیر روابط عمومی سازمان لیگ
الزامات رسانه ای ای اف سی رعایت شد

منبع : ورزش سه