ورود و گرم کردن بازیکنان ماشین‌سازی و استقلال درمیان تشویق هواداران

ورود بازیکنان ماشین سازی و استقلال به بنیان دیزل

منبع : ورزش سه