تشویق شدید مهدی طارمی توسط هواداران ریو آوه

تشویق شدید مهدی طارمی توسط هواداران ریو آوه در بازی که خوش درخشید

منبع : ورزش سه